روز: اکتبر 7, 2018

سرطان دستگاه تناسلی مردان

سرطان دستگاه آلت تناسلی مردان از سلول های پوست آلت شروع می شود و کم کم به داخل نفوذ پیدا می کند . این سرطان بسیار نادر می باشد ،و البته با تشخیص به موقع  و مراحل اولیه آغاز ،این سرطان قابل درمان است . هرساله تعدادی از مردان مبتلا به سرطان دستگاه تناسلی خصوصا در […]

ادامه مطلب